Vybrané položky  sestavy: 0,  součásti: 0

hledání - zadat klíčové slovo


Počet stran:  |< <<   1    2    3     >>  >|   
Náhled sestavení Název sestavení   již vybráno
TT 118-8 "V" kotvení troleje izolované pevné s regulací
 
 
 
 
 
 
TT 118-9 Kotvení dvou trolejí rozpěrkou s regulací
 
TT 118-10 Kotvení dvou trolejí trianglem s regulací
 
TT 118-11 Kotvení troleje pružinou
 
TT 118-12 Kotvení troleje pružinou Tenzorex
 
TT 118-13 Kotvení troleje na zeď
 
TT 119-1 1 x kabel CHBU zavěšený na laně
 
 
 
 
 
 
TT 119-2 2 x kabel CHBU zavěšený na laně
 
 
 
 
 
TT 119-3 1 x kabel CHBU zavěšený na výložníku
 
 
 
 
TT 119-4 2 x kabel CHBU zavěšený na výložníku
 
 
 
 
TT 119-5 4 x kabel CHBU 120mm2 na laně
 
 
TT 119-6 4 x kabel CHBU 120mm2 na výložníku
 
TT 119-7 Růžková bleskojistka na "T" stožár
 
TT 119-8 Růžková bleskojistka na "H" stožár
 
TT 119-9 Ventilová bleskojistka na "T" stožár
 
TT 119-10 Ventilová bleskojistka na "H" stožár
 
TT 119-11 Dvojice růžkových bleskojistek na "T" stožár
 
TT 119-13 Dvojice ventilových bleskojistek na stožár
 
 
 
TT 119-14 Dvojice ventilových bleskojistek na lano
 
 
 
TT 119-15 Izolovaný svod bleskojistky včetně kontrolní skříňky
 
TT 119-16 Uzemnění bleskojistky (kontr. skříň - zemnící tyč)
 
TT 119-17 Ukolejnění bleskojistky - lisované (kontr. skříň - kolej)
 
TT 119-18 Průrazka s ukolejněním
 
TT 119-19 Tabulka děliče MHD - upevnění na lano
 
 
TT 119-20 Tabulka děliče MHD - upevnění na rameno
 
 
TR 120-1 Pevný závěs troleje v rovině na lano
 
 
 
 
 
TR 120-2 Závěs troleje v rovině "omega" na lano
 
TR 120-3 Závěs troleje v rovině "delta" na lano
 
TR 120-5 Pevný závěs troleje na Parafil
 
TR 120-6 Závěs troleje v rovině "omega" na parafilové lano
 
 
TR 120-7 Závěs troleje v rovině "delta" na parafilové lano
 
 
TR 120-8 Závěs troleje v rovině "omega" na výložník D=55mm
 
TR 120-9 Závěs troleje v rovině "delta" na výložník D=55mm
 
TR 120-10 Závěs troleje v rovině "omega" na ocelový výložník
 
 
TR 120-11 Závěs troleje v rovině "delta" na ocelový výložník
 
 
TR 120-12 Pevný závěs troleje na výložník
 
 
TR 120-13 Závěs pro dvě troleje v rovině pevný na výložník
 
TR 120-15 Pevný závěs dvou trolejí na lano
 
TR 122-0 Pevný závěs troleje v oblouku
 
 
TR 122-1 Závěs troleje izol. bočním držákem na lano
 
TR 122-2 Závěs troleje "delta" s izol. boč. držákem na lano
 
TR 122-3 Závěs troleje dvojicí izol. bočních držáků na lano
 
 
TR 122-4 Závěs troleje izol. bočním držákem na parafil
 
TR 122-5 Závěs troleje "delta" s izol. boč. držákem na parafil
 
 
TR 122-6 Závěs troleje dvojicí izol. bočních držáků na parafil
 
TR 122-7 Pevný závěs 2 TD v oblouku na lano
 
 
TR 122-8 Odtah troleje izol. boč. držákem a koncovkou lanový
 
 
 
TR 122-9 Odtah troleje izol. bočním držákem parafilový
 
 
TR 122-10 Odtah troleje dvojicí izol. bočních držáků lanový
 
 
TR 122-11 Odtah troleje dvojicí izol. bočních držáků parafilový
 
 
TR 122-13 Závěs troleje izol. bočním držákem na výložník
 
TR 122-14 Závěs troleje izol. bočním držákem na výložník D=83mm
 
TR 122-15 Závěs troleje dvojicí izol. bočních držáků na výložník
 
TR 122-16 Závěs troleje dvojicí izol. bočních držáků na výložník D=83mm
 
TR 122-17 Závěs troleje "delta" s izol. boč. držákem na výložník
 
 
TR 122-18 Závěs troleje "delta" s izol. boč. držákem na výložník D=83mm
 
TR 122-19 Závěs troleje v oblouku pevným izolátorem na výložník
 
 
TR 122-20 Pevný závěs 2TD na výložník
 
 
TR 124-1 Tramvajový dělič včetně vyvěšení na lanový převěs
 
TR 124-2 Tramvajový dělič včetně vyvěšení na parafilový převěs
 
 
TR 124-3 Tramvajový dělič včetně vyvěšení na výložník
 
 
 
TR 124-4 Tramvajový dělič včetně vyvěšení pro řetězovkové vedení
 
TR 124-5 Výměnné pole troleje na převěsech
 
 
 
TR 124-7 Výměnné pole troleje na výložnících
 
 
 
TR 124-8 Spojení dvou trolejí Tram - trolejová spojka
 
TR 125-6 Odpojovač jednoduchý
 
 
 
 
TR 125-8 Ruční pohon s táhlem pro jeden odpojovač na "T" stožár
 
TR 125-9 Ruční pohon s táhlem pro jeden odpojovač na "H" stožár
 
TR 125-10 Motorový pohon s táhlem pro jeden odpojovač
 
TR 125-11 Motorový pohon s táhlem pro jeden odpojovač na "H" stožár
 
TR 125-12 Připojení kabelů k troleji
 
 
 
 
TR 126-1 Křížení tramvajových trolejí s přeponkou
 
TR 126-3 Proudový propoj křížení
 
TR 127-1 Konzola GFK pro řetězovku rovina - tah od stožáru
 
TR 127-2 Konzola GFK pro řetězovku rovina tah ke stožáru
 
TR 127-9 Dvojice GFK výložníků pro řetězovku
 
 
 
TR 128-1 Pevný bod řetězovka
 
TR 128-2 Proudový propoj řetězovka
 
 
TR 128-3 Věšák lano - trolej
 
TB 130-1 Tbus závěs troleje v rovině pružný na lano
 
 
TB 130-2 Tbus závěs troleje v rovině pružný na parafil
 
 
TB 130-3 Tbus závěs troleje "delta" v rovině na lano
 
TB 130-4 Tbus závěs troleje "delta" v rovině na parafil
 
 
TB 130-5 Tbus závěs troleje v rovině - pevný na lano
 
 
 
TB 130-6 Tbus závěs troleje v rovině - pevný na parafil
 
 
TB 130-7 Tbus závěs troleje v rovině pružný na výložník
 
 
TB 130-8 Tbus závěs troleje "delta" v rovině na výložník
 
 
TB 130-9 Tbus závěs troleje v rovině - pevný na výložník
 
 
TB 130-10 Tbus závěs troleje v rovině - pružný na výložník
 
TB 131-1 Závěs troleje v oblouku pružný 2°-5° na lano - jednoúchytový
 
 
 
TB 131-2 Závěs troleje v oblouku pružný 5°-10° na lano - dvouúchytový
 
 
TB 131-3 Závěs troleje v oblouku pružný 10°-30° na lano - tříúchytový
 
 
TB 131-4 Závěs troleje v oblouku pružný 2°-5° na parafil
 
 
 
TB 131-5 Závěs troleje v oblouku pružný 5°-10° na parafil
 
 
TB 131-6 Závěs troleje v oblouku pružný 10°-30° na parafil
 
 
TB 131-7 Závěs troleje "delta" v oblouku 5-10° na lano
 
TB 131-9 Závěs troleje v oblouku pružný 2°-5° na výložník
 
 
 
 
 
 
TB 131-10 Závěs troleje v oblouku pružný 5°-10° na výložník
 
 
 
 
TB 131-11 Závěs troleje v oblouku pružný 10°-30° na výložník
 
 
 
 
TB 131-15 Závěs troleje v oblouku vložený do Parafilu
 
 
 
 
 
Počet stran: |< <<   1    2    3     >>  >|